w sprawie przydzielenia ryczałtów na 2008 rok dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze.

­

ZARZĄDZENIE NR 0151- 490 /V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2007r.

 

w sprawie przydzielenia ryczałtów na 2008 rok dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami) w związku z art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Z tytułu bieżącej konserwacji samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego oraz dla gospodarzy strażnic przydzielam ryczałt:

 

 

OSP Jelenia Góra ul. Cieplicka 168 ‘a’

1. Chorosz Wojciech                     kierowca                     - 200,- zł. miesięcznie brutto.

2. Szablewski Marek              gospodarz strażnicy              - 150,- zł. miesięcznie brutto.

 

 

OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 85 „b”

1. Liebersbach Grzegorz          kierowca                           - 200,- zł. miesięcznie brutto.

2. Najman Andrzej               gospodarz strażnicy                 -150,- zł. miesięcznie brutto.

 

 

OSP Jelenia Góra ul. Myśliwska 4 „a”

1. Herba Tomasz                        kierowca                        -200,- zł. miesięcznie brutto.

2. Herba Jan                        gospodarz strażnicy               -150,- zł. miesięcznie brutto.

 

§ 2

 

Ryczałty dla w/w osób funkcyjnych wypłacane będą na koniec każdego kwartału w roku  2008.

 

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

 

 

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                              Jeleniej Góry

 

 

                                                                            Marek Obrębalski

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie przydzielenia ryczałtów na 2008 rok dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Włodzimierz Belta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2007 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.12.2007 11:50 Utworzenie dokumentu. (Włodzimierz Belta)