Zarządzenie Nr 0151-513/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych przy ul. Morcinka na poprawę stanu zagospodarowania w drodze

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-513/V/08 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 9 stycznia 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanej i zabudowanej, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanych nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

      uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie

      określenia zasad sprzedaży bądź oddawania w użytkowanie wieczyste części przyległej

      nieruchomości niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej

      nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze

      nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia

      zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości,

      niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  - w         

      drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia

      20 lipca 2001 roku)

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe, położone w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka w obrębie 41, AM 5 oznaczone geodezyjnie jako: działka nr 162/2 o powierzchni  54 m2 niezabudowana, na rzecz właściciela zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Morcinka nr 70, oznaczonej geodezyjnie jako dz.nr 137 o pow.158 m2  oraz działka nr 162/1 o powierzchni 54 m2 zabudowana częścią budynku stanowiącego całość z budynkiem nr 72, położonego na sąsiedniej działce oznaczonej geodezyjnie nr 138 o pow.155 m2, na rzecz jej właściciela, celem poprawy ich stanu zagospodarowania – w drodze bezprzetargowej .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                 PREZYDENT       MIASTA

                                                                           Jeleniej Góry

                                                                     Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-513/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych przy ul. Morcinka na poprawę stanu zagospodarowania w drodze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2008 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2008 10:41 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)