w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2008 roku na zadaniach wynikających z zakresu działania Wydziału Gosp

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-523/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień  publicznych rozpoczętych w 2008 roku na zadaniach  wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./, w związku z art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych w 2008 roku na zadania  wynikające z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, powołuję Komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący: Dorota Wiącek - p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 

Z-ca Przewodniczącego: Marian Rosiński - Inspektor w Wydziale Gospodarki Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 

Sekretarz Komisji: Miłosz Służewski - Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 

Członkowie Komisji:

 

Katarzyna Bartniczak - Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, /Zastępca Sekretarza Komisji/,

 

Jolanta Basałygo - Samodzielny Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 

Anita Domagała - Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2008 roku na zadaniach wynikających z zakresu działania Wydziału Gosp
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Dorota Wiącek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2008 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2008 09:53 Utworzenie dokumentu. (Dorota Wiącek)