w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Jelenia Góra

­

ZARZĄDZENIE NR 0152-57/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  30 stycznia 2008r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:

1. Jerzy Łużniak – Z-ca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Komisji,

2. Agata  Żmijewska – Sekretarz Miasta – członek Komisji,

3. Zofia Janocha –  Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej - członek Komisji,

4. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,

5 .Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek

    Komisji.

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2008 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.02.2008 09:39 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)