Zarządzenie Nr 0151-529/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Paderewskiego w drodze przetargu nieograniczonego

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-  529 /V/08 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  23 stycznia  2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego, w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

     uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

     określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

     stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową,  położoną w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego, oznaczoną geodezyjnie  jako działka nr 128 o powierzchni                   663 m2, Obręb 60, AM 4, z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową  w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                         PREZYDENT  MIASTA

                                                                                Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-529/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Paderewskiego w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2008 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2008 12:30 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)