w sprawie umorzenia kwoty odsetek powstałych na lokalu użytkowym przy ul. Wolności 61 w Jeleniej Górze najmowanym w okresie od dnia 7 sierpnia 1997 roku do dnia 30 września 2004roku przez Pana

­

ZARZĄDZENIE  NR 0151 - 545 /V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 13 lutego 2008r.

w sprawie umorzenia kwoty odsetek powstałych na lokalu użytkowym przy ul. Wolności 61 w Jeleniej Górze najmowanym w okresie od  dnia 7 sierpnia 1997 roku do dnia 30 września 2004roku  przez Pana Daniela Beckera.

Na podstawie § 4 ust.1 pkt.8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam co następuje:


§ 1


Umarzam 50% odsetek  należnych Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe”, za lokal użytkowy przy ul. Wolności 61 w Jeleniej Górze, w wysokości 1.210,16zł (jeden tysiąc dwieście dziesięć 16/100 zł ) od Pana Daniela Beckera.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie umorzenia kwoty odsetek powstałych na lokalu użytkowym przy ul. Wolności 61 w Jeleniej Górze najmowanym w okresie od dnia 7 sierpnia 1997 roku do dnia 30 września 2004roku przez Pana
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2008 09:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2008 09:09 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)