ZARZĄDZENIE NR 0152-65/V/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

­

ZARZĄDZENIE NR 0152-65/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust. 3 w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Miasta Jelenia Góra regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                    Jeleniej Góry

                                                                                                 Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0152-65/V/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Tomasz Dumycz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2008 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2008 15:10 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
11.03.2008 15:07 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia nr 0152-65/V/08" (Tomasz Dumycz)
11.03.2008 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
11.03.2008 14:57 Usunięto załącznik Regulamin udzielania zamówień - załącznik do zarządzenia 0152-65/V/08 (Tomasz Dumycz)
22.02.2008 14:48 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Dumycz)