Zarządzenie Nr 0151-555/V/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytk. wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej na poprawę stanu zagospodarowania w drodze b

­

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 555/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Długiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

 

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę               w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 49/38 o powierzchni 100 m2, obręb 28 NE, AM 58 położoną               w Jeleniej Górze przy ul. Długiej, na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49/36 o powierzchni 445 m2, obręb 28 NE, AM 58 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Długiej 19, na poprawę stanu zagospodarowania, w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                  PREZYDENT    MIASTA

                                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                                      Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-555/V/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytk. wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej na poprawę stanu zagospodarowania w drodze b
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2008 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.02.2008 15:01 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)