Zarządzenie Nr 0151-558/V/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0151-227/V/07 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przejęcia mienia stanowiącego drogi powiatowe przez Mias

­

                                                       ZARZĄDZENIE  Nr  0151-558/V / 08

                                      PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

                                                 z dnia  20 lutego 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry                                Nr  0151-227/V/07  z dnia 30 maja 2007 roku  w sprawie przejęcia mienia stanowiącego drogi powiatowe przez Miasto na prawach powiatu Jelenią Górę.

 

 

            Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym           ( Dz.U. Nr 91 poz. 578 ze zm.) oraz  § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania ( Dz.U. Nr 13, poz.114)

 

                                                             zarządza  się, co następuje:

 

§ 1

 

            W  § 3  Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0151-227/V/07 z  dnia        30 maja 2007 roku, w miejsce: Elżbiety Stasiak – Zastępcy Skarbnika Miasta,   wpisuje się:  Dorotę Wiącek – p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

§ 2

 

            Pozostałe  zapisy  ww. Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                            PREZYDENT   MIASTA

                                                                                                    Jeleniej Góry

                                                                                             Marek   Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-558/V/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0151-227/V/07 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przejęcia mienia stanowiącego drogi powiatowe przez Mias
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2008 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.02.2008 10:27 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)