w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze

­

Zarządzenie Nr 0151-450/V/07

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 07 listopada 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze w  składzie :

 

 

 1. Zbigniew Szereniuk - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Agata Żmijewska – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 1. Iwona Helak - Poczęta- członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 2. Halina Kot - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. Monika Stasiak - Śliwińska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Iwona Sławińska - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 5. Tadeusz Gawin - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 6. Piotr Piątek- członek, przedstawiciel rodziców
 7. Sylwia Sarzyńska – członek, przedstawiciel rodziców
 8. Marian Hübner - członek,  przedstawiciel ZNP
 9. Andrzej Grosicki – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                  Marek Obrębalski

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Waldemar Woźniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2008 08:15 Utworzenie dokumentu. (Waldemar Woźniak)