w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

­

 

ZARZĄDZENIE   NR 0151-484/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  13 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.       Pani Beacie Kopeckiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         gospodarowania i zarządzania powierzonym mieniem, w szczególności zawierania umów na korzystanie z mediów;

-         zawierania umów dotyczących najmu lub dzierżawy wolnych powierzchni w nieruchomości objętej trwałym zarządem, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw za wyjątkiem:

-         upoważnień udzielanych osobom działającym jako pełnomocnicy procesowi,

-         upoważnień udzielanych dyrektorowi Zespołu Obsługi „Oświata” w zakresie przygotowania i realizacji remontów i inwestycji.

§ 2

Zakres działania z § 1 określają przyznane środki budżetowe i zatwierdzony preliminarz wydatków.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2007 roku.                                                        Prezydent Miasta

                                                        Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Waldemar Woźniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2008 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2008 08:21 Utworzenie dokumentu. (Waldemar Woźniak)