Zarządzenie Nr 0151-574/V/08 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-574/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 marca 2008 roku

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie:

  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2001 roku Nr 469/XXXVI/2001 w sprawie określenia zasad nieodpłatnego przejmowania od Skarbu Państwa gruntów niezabudowanych i zabudowanych w Jeleniej Górze

 

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 42/1 o powierzchni 0,0432 ha, AM – 59, obręb 28 NE zabudowanego budynkiem położonym przy ulicy Armii Krajowej 19 w Jeleniej Górze.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                           PREZYDENT    MIASTA 

                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                             Marek Obrębalski

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-574/V/08 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2008 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.03.2008 12:37 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)