Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomosci

­

ZARZĄDZENIE   NR  0151-581/V/08

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

z dnia 19 marca 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  na rok 2008 zgodnie  z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uchwale Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2008 rok.

 

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem wydania.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomosci
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2008 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2008 15:00 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)