w sprawie ustalenia składu osobowego reprezentujących Miasto Jelenią Górę członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski .

­

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 583/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego reprezentujących Miasto Jelenią Górę członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski .

 

            Na podstawie art.38 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz porozumienia z dnia 4 grudnia 2001 r. zawartego pomiędzy Starostą Jeleniogórskim i Prezydentem Miasta Jeleniej Góry zarządzam:

 

§ 1

 

Ustala się skład osobowy reprezentujących Miasto Jelenią Górę członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego zwaną dalej Komisją.

 

§2

 

1. W skład Komisji z terenu Miasta Jeleniej Góry wchodzą następujące osoby:

 

a)      Marek OBRĘBALSKI         Prezydent Miasta Jelenia Góra,

 

b)      Jerzy PLESKOT                 Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

 

c)      Józef ZABRZAŃSKI           Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

 

d)      Michał KASZTELAN          Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry,

e)      Włodzimierz BELTA            Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry,

f)        Adam KURZYDŁO             Prokurator delegowany przez Prokuratora

Okręgowego w Jeleniej Górze,

g)      Zbigniew CIOSMAK           Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze,

 

h)      Zbigniew MARKOWSKI     Osoba delegowana przez Komendanta

            Miejskiego  Policji w Jeleniej Górze.

 

2. Komisja działa do dnia 25 lutego 2011 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry NR 0151- 156/V/07 z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jeleniej Górze obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski.

 

 

 

 

                                                                                                                                    Prezydent Miasta

                                                                                                                                        Jeleniej Góry

 

                                                                                                                                     Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia składu osobowego reprezentujących Miasto Jelenią Górę członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmującej Miasto Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Włodzimierz Belta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2008 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.03.2008 12:59 Utworzenie dokumentu. (Włodzimierz Belta)