Zarządzenie Nr 0151-609/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

­

ZARZĄDZENIE  NR  0151-609/V/08

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

z  dnia 16 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-401/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 października 2007 r.  w sprawie powołania zespołu do opracowania  propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Paragraf 1 Zarządzenia Nr 0151-401/V/07 otrzymuje brzmienie:

 

§1. Powołuję zespół  do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w następującym składzie:

  1. Jerzy Łużniak – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu,
  2. Janina Nadolska – Skarbnik Miasta – członek Zespołu,
  3. Dorota Wiącek – p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – członek Zespołu,
  4. Sylwia Kołomańska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – członek Zespołu,
  5. Irena Tabaczniuk – Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta – członek Zespołu,
  6. Czesław Wandzel – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze - członek Zespołu,
  7. Aleksandra Malko – specjalista w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze – sekretarz Zespołu.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                             Prezydent Miasta

                                                                                                 Jeleniej Góry 

                                                                                             

 

                                                                                              Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-609/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Irena Tabaczniuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2008 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.04.2008 13:53 Utworzenie dokumentu. (Irena Tabaczniuk)