w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

­

ZARZĄDZENIE NR 0152-76/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 16 kwietnia 2008r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko  Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:

1. Agata Żmijewska – Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji,

2. Janina Nadolska – Skarbnik Miasta - członek Komisji,

3. Barbara Chrebor – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego – członek Komisji,

4. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,

5. Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek   Komisji.

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

                                                       §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

    Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Leszek Wierzbicki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2008 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.04.2008 12:55 Utworzenie dokumentu. (Leszek Wierzbicki)