w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miasta Jelenia Góra dnia wolnego w zamian za 3 maja 2008 r.

­

ZARZĄDZENIE NR  0152-80/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miasta Jelenia Góra dnia wolnego w zamian za 3 maja 2008 r. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 129 §1 i 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy / Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami/

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

 

W zamian za dzień wolny od pracy  - Święto 3 Maja, pracownikom Urzędu Miasta Jelenia Góra udzielam dnia wolnego w dniach: 2 maja 2008 r. lub 23 maja 2008 r.

 

         § 2

 

Naczelnicy Wydziałów, po uzgodnieniu z pracownikami, przekazują niezwłocznie harmonogram odbioru dnia wolnego do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

       

       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                               Jeleniej Góry

 

                                                                                            Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miasta Jelenia Góra dnia wolnego w zamian za 3 maja 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Leszek Wierzbicki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2008 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2008 09:36 Utworzenie dokumentu. (Leszek Wierzbicki)