Zarządzenie Nr 0151-635/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w uzytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu

­

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 635/V/08

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia  07 maja 2008 r.

 

w  sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu.

 

Na podstawie:

art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze  zmianami/ oraz Uchwały Nr XXXII/431/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10.02.1998r. w sprawie określenia zasad nieodpłatnego zbycia garaży
i  ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego tymi garażami.

 

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.Oddać w użytkowanie   wieczyste  na  lat 40   grunt   zabudowany  garażami  oznaczony    
   geodezyjnie   jako    działka   nr    73/2   o  pow. 468 m2    obręb   Jelenia   Góra  2  AM   1 

    położony  w  Jeleniej    Górze    przy ul. Złotniczej   w   udziale   wynoszącym   9,84 %
   o pow.  46,05 m2  wraz z    przeniesieniem   nieodpłatnie  prawa   własności   garażu- boksu 
    nr 1  położonego na tej działce  na rzecz jego najemcy.   

  

2.Z tytułu  ustanowionej, aktem notarialnym z dnia 03.06.2002r. Repertorium
   A  Nr 2106/2002,   służebności   /drogi  koniecznej/   właściciel garażu-boksu nr  1    
   zobowiązany jest  do ponoszenia  opłaty   rocznej  w   wysokości    30  %   opłaty   rocznej  
   z   tytułu  użytkowania  wieczystego
.

   

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§ 3

 

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                             Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                        Jeleniej Góry

                                                                                ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                                Jerzy Łużniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-635/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w uzytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2008 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2008 14:29 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)