Zarządzenie Nr 0151-646/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie umorzenia zadłużenia Pana Tomasza Kęsik wobec MZK w Jeleniej Górze

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-646/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 maja 2008 r.

 

w sprawie umorzenia zadłużenia Pana Tomasza Kęsik wobec Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 8 Uchwały Nr 605/XLIX/06 z dnia    19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg   w   spłacie   tych  należności,  a  także  wskazania  organów  do  tego  uprawnionych zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam zadłużenie zasadnicze Pana Tomasza Kęsik w kwocie 2.422,00 zł.                 ( słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote ) powstałe na skutek nie spłacenia należności z tytułu holowania oraz parkowania pojazdu marki FIAT 126p o numerze rejestracyjnym JED 3250 na parkingu dla przechowywania pojazdów usuwanych z drogi w oparciu o przepis art. 130a ust. 1 oraz 2 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm. ) wraz z wszystkimi naliczonymi należnościami ubocznymi.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego a  w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                               PREZYDENT   MIASTA

                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                   Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-646/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie umorzenia zadłużenia Pana Tomasza Kęsik wobec MZK w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Małgorzata Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2008 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.