w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-624/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 maja 2008r.

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 15 w Jeleniej Górze

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

§1

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 15 w Jeleniej Górze w  składzie :

 1. Zbigniew Szereniuk -  przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Barbara Latosińska - członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 4. Iwona Helak - Poczęta - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 5. Halina Kot - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 6. Roman Golubiński - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 7. Jolanta Hryniewicka - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 8. Robert Patrzałek - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 9. Aneta Gromyko - członek, przedstawiciel rodziców
 10. Barbara Deja – członek, przedstawiciel rodziców
 11. Marian Hübner - członek,  przedstawiciel ZNP

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                    Prezydent Miasta

                                               Jeleniej Góry

                                                    Marek Obrębalski

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Waldemar Woźniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2008 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2008 12:22 Utworzenie dokumentu. (Waldemar Woźniak)