w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-623/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 maja 2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

§1

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze w  składzie :

 1. Zbigniew Szereniuk -  przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Barbara Latosińska -  członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 1. Bożena Browarczyk - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 2. Elżbieta Tyc - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. Joanna Marczewska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Marzena Owsiana - Czepiel - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 5. Ewa Tkacz - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 6. Beata Kuśnierz - członek, przedstawiciel rodziców
 7. Marek Lubieniec – członek, przedstawiciel rodziców
 8. Marian Hübner - członek,  przedstawiciel ZNP

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                       Prezydent Miasta Jeleniej Góry
                                                                                        Marek Obrebalski

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Waldemar Woźniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2008 08:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2008 08:07 Utworzenie dokumentu. (Waldemar Woźniak)