w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-673/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 czerwca 2008r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14  w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
 ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy
 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

 

Powierzam Pani Konopce Joannie stanowisko dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14  w Jeleniej Górze od dnia 01 września 2008 roku do dnia
31 sierpnia 2013 roku.

§ 2

 

Upoważniam Panią Konopkę Joannę do podejmowania niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                            Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                            Marek Obrębalski


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Waldemar Woźniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2008 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2008 09:05 Utworzenie dokumentu. (Waldemar Woźniak)