Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej na poprawę stanu zagospodarowa

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 680/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 czerwca 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

 

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę               w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 464/1 o powierzchni 0.0944 ha obręb Jelenia Góra 3 AM 5 położoną w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości położonej w granicach działki nr 464/4 o powierzchni 0.2304 ha obręb Jelenia Góra 3 AM 5 przy ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze, na poprawę stanu zagospodarowania            w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

MAREK OBRĘBALSKI

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej na poprawę stanu zagospodarowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2008 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2008 10:43 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)