w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

­

ZARZĄDZENIE NR  0151 – 683 /V /08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 czerwca 2008r.


w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

 Na podstawie art. 15  ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity  z 2001r. Dz.U Nr 13, poz. 123 ze zm./ oraz art. 33  ust. 5  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity z 2001r.  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./

zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuję  Pana Andrzeja Paczosa ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze z dniem 30 czerwca 2008r., na Jego wniosek w ustawowym trybie wypowiedzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2008 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.06.2008 14:49 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)