w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

­

 

ZARZĄDZENIE Nr 0151-689/V/08

                   PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

                                 z dnia 18 czerwca 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz Uchwały
Nr 257/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i Uchwały Nr 57/VII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

1.      Przeznacza się do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Jeleniej Górze na rzecz najemców.

2.      Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2008 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.06.2008 08:55 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
26.06.2008 08:41 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.06.2008 11:21 Dodano załącznik "załąćznik do Zarządzenia Nr 0151-689/V/08" (Sylwia Kołomańska)
25.06.2008 11:19 Usunięto załącznik załacznik do Zarządzenia (Sylwia Kołomańska)
25.06.2008 09:33 Dodano załącznik "załacznik do Zarządzenia" (Sylwia Kołomańska)
25.06.2008 09:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)