w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-692/V/08

                     PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 18 czerwca 2008 roku

 

                   w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 87, poz. 1139)

 

zarządza się co następuje:

 

§1

1.      Na niezabudowanej działce nr 73/18, AM 1, Obręb Cieplice V, KW 31235 przy Placu Zdrojowym ustanawia się nieodpłatną i bezterminową służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych działki nr 73/7, AM 1, obręb Cieplice V, objętej KW 40905 położonej przy Placu Zdrojowym 1a.

2.      Sposób korzystania ze służebności określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§2

1.      Na działce nr 621, AM 5, Obręb Jelenia Góra 1, KW 53019 zabudowanej budynkiem przy ul. Powstańców Wlkp. 22 ustanawia się nieodpłatną i bezterminową służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych działki nr 620, AM 5, obręb Jelenia Góra 1, objętej KW 40444, położonej przy ul. Powstańców Wlkp. 22of.

2.      Sposób korzystania ze służebności określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3

1.      Na działce nr 800/2, AM 6, Obręb Jelenia Góra 1, KW 67824 zabudowanej budynkiem przy ul. Powstańców Wlkp. 5 ustanawia się nieodpłatną i bezterminową służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych działki nr 800/1, AM 6, obręb Jelenia Góra 1, objętej KW JG1J/00077879/0.

2.      Sposób korzystania ze służebności określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§4

1.      Na niezabudowanej działce nr 274/36, AM 6, Obręb 33, KW JG1J/00077755/5 przy ul. Ptasiej ustanawia się nieodpłatną i bezterminową służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych działki nr 274/7, AM 6, obręb 33, objętej KW 36992 położonej przy ul. Sudeckiej 33.

2.      Sposób korzystania ze służebności określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2008 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2008 11:04 Dodano załącznik "załącznik nr 4" (Leszek Wierzbicki)
02.07.2008 11:04 Dodano załącznik "załącznik nr 3" (Leszek Wierzbicki)
02.07.2008 11:04 Dodano załącznik "załącznik nr 2" (Leszek Wierzbicki)
02.07.2008 11:04 Dodano załącznik "załącznik nr 1" (Leszek Wierzbicki)
26.06.2008 08:53 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
26.06.2008 08:40 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.06.2008 11:29 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)