w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra

­

ZARZĄDZENIE NR 0152-90/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia  25 czerwca 2008r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./


zarządzam, co następuje:

§1.


Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury technicznej w Wydziale  Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:
1.Jerzy Łużniak – Z-ca Prezydenta  Miasta - Przewodniczący Komisji,
2.Dorota Wiącek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – członek Komisji,
3.Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,
4. Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek
    Komisji.

§2.


Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.


Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2008 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.07.2008 14:25 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)