Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2009 11:00 0151-994/V/09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta - załącznik do Zarządzenia 0151-994/V/09
21.07.2008 11:31 V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
28.04.2008 15:30 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jeleniej Góry w 2008 roku skierowany do organizacji pozarządowych
17.04.2008 08:05 Zarządzenie Nr 0151-603/V/08 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zad.pub. zlecanych do realizacji org.poz. i innym podmiotom działalności poż.pub.
16.04.2008 08:18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zad. pub. w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych
14.04.2008 09:31 Zarządzenie w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 r. zadań przez podmioty i org. prowadzące dział. poż. pub. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alk
11.04.2008 07:48 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2008 r. w zakresie kultury
02.04.2008 11:01 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
02.04.2008 10:44 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznastwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w roku 2008
26.02.2008 07:54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
15.02.2008 12:50 "Program współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2008 rok"
15.02.2008 12:47 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
08.02.2008 09:47 Zmiana siedziby Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu
25.01.2008 10:07 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2008
25.01.2008 09:25 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zad.pub. Miasta Jeleniej Góry w 2008 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
25.01.2008 09:22 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zad.pub. z zakresu krajoznastwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w roku 2008
03.01.2008 10:45 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
29.10.2007 12:14 Ankieta aktualizacyjna na 2008 rok.
03.10.2007 15:08 Wspólna, transgraniczna platforma komunikacyjna.
18.01.2007 13:23 Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych !!!
19.12.2006 10:29 Rozporządzenie MPiPS z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy, sprawozdania z wykonania tego zadania
29.11.2006 15:10 "Mapa aktywności"-wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Jelenia Góra
29.11.2006 14:06 Kontakt
21.01.2005 09:48 PRZYDATNE LINKI