Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2008 14:08 Wykaz gruntów stanowiących własność miasta Jeleniej Góry przeznaczonych do wydzierżawienia
29.04.2008 15:04 Ogłoszenie nr 12/d/G/2008 Wykaz gruntów stanowiących własność miasta Jeleniej Góry przeznaczonych do wydzierżawienia
24.04.2008 14:09 Ogłoszenie Nr 9/D/SP/2008 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia
13.12.2007 13:28 OSR.6018-W -13/ 2007 Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Miasta Jelenia Góra przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
04.06.2007 15:11 Wykaz umorzeń za rok 2006
31.05.2007 14:07 Wykaz ulg,rozłożeń na raty i odroczeń za rok 2006
23.05.2007 13:16 Wielkość pomocy publicznej udzielonej w roku 2006
22.03.2007 15:05 OSR.6018-W-7/2007 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osób korzystających z gruntu na cele rolne
15.02.2007 13:10 R.6018-W-4/2007 Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców
15.02.2007 12:52 R.6018-W-3/2007 Wykaz nieruchomości rolnych , wchodzących w skład gminnego zasobu , przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
08.02.2007 11:52 R.6018-W-2/2007 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osób korzystających z gruntu na cele rolne
06.02.2007 10:47 Nr R.6018-W-1/2007 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osób korzystających z gruntu na cele rolne
02.02.2007 08:44 Wielkość udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2006r.
07.11.2006 13:57 Wielkość udzielonej pomocy publicznej w II i III kwartale 2006r.
01.06.2006 09:31 Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - rok 2005
09.05.2006 10:47 Wielkość udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006r.
15.03.2006 13:14 Wielkość udzielonej pomocy publicznej w roku 2005