Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2008 12:25 A.A.733145/CP/08 zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publ.stacji bazowej telefonii komórkowej Orange ul.1-go Maja 27 Jelenia Góra
11.07.2008 12:15 A.A.7331-10/CP/07/08 obwieszcz.o zakończeniu post.adm. ul.Wczasowa stacja bazowa PTK Centerel Sp.
09.07.2008 13:45 Ogłoszenie Nr 15/d/G/2008 Ogłoszenie nr 15/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie składania ofert na oddanie w dzierżawę części nieruchomości budynkowej w postaci ścian zewnetrznnych budynku przy ul. Wolno
09.07.2008 13:28 Ogłoszenie Nr 14/d/G/2008 Ogłoszenie Nr 14/d/G/2008 w sprawie składania ofert na dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wolności 232 z przeznaczeniem na umieszczenie plansz reklamowych
09.07.2008 12:57 OFERTA LOKALI DO REMONTU
09.07.2008 08:52 OSR.7624-2/6/08 INFORMACJA o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na warsztat blacharski z lakiernią przy ul. Makuszyńskiego 7 w Jeleniej Górz
08.07.2008 14:44 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Teatru Jeleniogórskiego
08.07.2008 09:10 ogłoszenie w sprawie dofinansowania klubów sportowych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowan
07.07.2008 15:14 OSR.7624-27/3/08 OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię dotyczącą stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Jelenie
07.07.2008 14:15 OSR.7624-6/12/08 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy węzła drogowego GRABARóW wraz z mostami przez rzekę Bóbr w ciągu ul. W. Pola w Jeleniej Górze
07.07.2008 13:32 Obwieszczenie o ogłoszeniu nr 13/d/G/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
07.07.2008 13:30 obwieszczenie nr 172/V/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry
07.07.2008 13:28 Obwieszczenie nr 171/V/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul.Zamenhofa
07.07.2008 13:26 Obwieszczenie nr 170/V/08 w soprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą posadowionych na tych gruntach budynków
30.06.2008 12:03 OSR.7624-23/15/07/08 OBWIESZCZENIE o przesłaniu całości akt sprawy dotyczącej wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla Focus Park w Jeleniej Górze, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
30.06.2008 12:00 OSR.7623/13/07/08 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji nr 15/07 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla Focus Park w Jeleniej Górze
25.06.2008 11:31 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego pomiędzy ul. Kiepury, Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
25.06.2008 11:25 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla dz nr. 13/2, 13/3, 14/3 ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
25.06.2008 11:20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla dz. nr 31/9 położonej przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze
18.06.2008 08:31 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra
17.06.2008 14:38 OSR.7624-15/9/08 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla przebudowy nawierzchni ul. Bartka Zwycięzcy w Jeleniej Górze
11.06.2008 11:18 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru SAG w rejonie ulic: K. Miarki-Spółdzielczej w Jeleniej Górze
05.06.2008 13:37 A.A.7331-45/4/CP/08 Obwieszczenie o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokaliz. inwest. celu publicznego dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. 1-go Maja 2
05.06.2008 13:19 A.A.7331-81/CP/08 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanaliz. sanit. i deszczowej na terenie dz. nr 6/2 i 6/1 przy ul. Dworcowej 26
02.06.2008 10:12 Ogłoszenie nr 26 PREZYDENTA MIASTA w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze
23.05.2008 14:28 A.A.7331-173/10/CP/07/08 Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej przy ul. Michałowickiej
21.05.2008 13:11 OGŁOSZENIE NR 25/2008 PREZYDENTA MIASTA w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
20.05.2008 12:24 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
20.05.2008 12:14 OGŁOSZENIE NR 22/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
20.05.2008 12:06 OGŁOSZENIE NR 24/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą lokali
20.05.2008 12:03 OGŁOSZENIE NR 23/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
19.05.2008 10:39 Obwieszczenia Prezydenta Miasta o sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości
15.05.2008 11:47 obwieszczenie Obwieszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
30.04.2008 14:52 Obwieszczenie Nr 144/V/08 Obwieszczenie Nr 144/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej połozonej w Jel.Górze
29.04.2008 15:11 Ogłoszenie Nr 12/d/G/2008 Ogłoszenie Nr 12/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność miasta Jeleniej Góry preznaczonych do wydzierżawienia
29.04.2008 09:39 Konkurs "Wspólnota 2007 roku"
29.04.2008 08:24 OSR.6018-W -2/ 2008 Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Jeleniej Góry z przeznaczeniem na ogród działkowy
25.04.2008 09:07 Oferta lokali do remontu
24.04.2008 14:35 Obwieszczenie Nr 138/V/08 Obwieszczenie Nr 138/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych w Jeleniej Górze przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
24.04.2008 14:21 Ogłoszenie Nr 9/D/SP/2008 Ogłoszenie Nr 9/D/SP/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa preznaczonych do wydzierżawienia
17.04.2008 09:32 OSR.7629-P-24/2008 Konkurs ofert na realizację zadań Miasta w zakresie edukacji ekologicznej
10.04.2008 12:57 A.A.7331-57/CP/08 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokaliz. inwest. celu publicznego dla budowy sali sportowo-widowiskowej przy ZSzT Mechanik ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze
08.04.2008 08:43 Ogłoszenie nr 7/d/G/2008 Ogłoszenie Nr 7/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
08.04.2008 08:17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o możliwości wydzierżawienia na okres trzech lat pomieszczeń w obiekcie Baszty Grodzkiej
20.03.2008 09:06 ZAWIADOMIENIE o projektach dokumentów: Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami
13.03.2008 15:05 Obwieszczenie Nr 128/V/08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dot. wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
10.03.2008 14:42 WYKAZ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego o wysokość miesięcznej stawki czynszu
27.02.2008 15:03 Obwieszczenie o sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości
07.02.2008 13:44 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie połączenia Filii Nr 1 i Filii Nr 2 do Biblioteki przy ul. Bankowej 27