Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2008 13:53 OGŁOSZENIE 29/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 29/2008
09.07.2008 12:28 Ogłoszenie Nr 28/2008 Ogłoszenie Nr 28/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze
04.07.2008 15:08 O G Ł O S Z E N I E n r 15 /d/G /2008
04.07.2008 14:49 OGŁOSZENIE NR 33/2008PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRYOGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ORAZ I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz sprzedaż lokalu mieszk
04.07.2008 14:46 OGŁOSZENIE NR 32/2008PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRYOGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ORAZ III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Gó
04.07.2008 14:43 OGŁOSZENIE NR 30/2008PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRYOGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Górze, który odbędzie się w dniu 12 wr
04.07.2008 13:07 WYKAZ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego o wysokość miesięcznej stawki czynszu
03.07.2008 11:17 OGŁOSZENIE NR 31/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
13.05.2008 14:49 Ogłoszenie Nr 18/2008 Ogłoszenie Nr 18/2008 Prezydenta Mista Jeleniej Góry w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wolności
07.05.2008 15:17 Ogłoszenie Nr 21/2008 Ogłoszenie Nr 21/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę przy ul. Wrocławskiej
30.04.2008 13:27 Ogłoszenie nr 20/2008 Ogłoszenie Nr 20/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą budynku położonego w Jeleniej Górze przy ul. Groszow
29.04.2008 08:25 Ogłoszenie Nr 19/2008 Ogłoszenie Nr 19/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą budynków przy ul. Partyzantów nr 2-4 w Zgorzelcu
22.04.2008 10:29 Ogłoszenie Nr 17/2008 Ogłoszenie Nr 17/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położomych w Jeleniej Górze stanowiących własność Skarbu Państw
21.04.2008 09:40 Ogłoszenie Nr 16/2008 Ogłoszenie Nr 16/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Goduszyńskiej nr 24 w Jeleniej Górze
14.03.2008 14:35 Ogłoszenie Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Jelenia Góra świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
28.09.2007 12:18 przetarg ustny na najem komunalnych lokali użytkowych, usytuowanych na terenie Miasta Jeleniej Góry
13.04.2007 12:04 Nr OSR.6018-Ogł.-2/2007 Ogłoszenie przetrgu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z terenu Gminy Jelenia Góra
06.02.2007 10:55 Nr R.6018-Ogł.-1/2007 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym , na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z terenu Gminy Jelenia Góra
01.09.2006 09:41 R.6018-Ogł.-2/2006 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z terenu Gminy Jelenia Gó
28.07.2006 10:23 R.6018-Ogł.-1/2006 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra
04.07.2006 10:29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dotyczące przetargu ofertowego na wynajem lokali socjalnych na terenie Miasta Jelenia Góra
26.06.2006 13:40 OC-8015A/420/1/06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wart. poniżej 60 EURO na dostarczenie,zainstalowanie i uruchomienie kompl.urządzenia radiolinii dla Jeżów Sudecki Góra Szybowcowa i Jel.Góra ul.Sudecka