Dorota Wiącek

Stanowisko
p.o. Naczelnika WGK
Miejsce pracy
ul. Sudecka 29
Telefon
(075) 75 46 263
Fax
(075) 75 46 204
E-mail:
wgk_um@jeleniagora.pl