Aleksander Ossowski

Stanowisko
Naczelnik Wydziału Geodezji i Mienia Skarbu Państwa